Scorecard : 03/02/2020

 

Savile Arms (A)

v

Upper George

 
  HOME       AWAY  
1 Troy Greenwood 0 v 1 Richard Marsden  
2 Ryan Godino 0 v 1 John Harris  
3 Gary Broadley 1 v 0 Richard Marsden  
4 Gavin Coffey 1 v 0 Andrew Smorthit  
5 Ryan Godino 0 v 1 Bob Moran  
6 Troy Greenwood 1 v 0 John Harris  
7 Gary Broadley 0 v 1 Gary Templeman  
8 Gavin Coffey 1 v 0 Bob Moran  
9 Warren Wheatcroft 1 v 0 Reece Haworth  
10 Andy Brierley 1 v 0 Reece Haworth  
11 Warren Wheatcroft 1 v 0 Gary Templeman  
12 Andy Brierley 1 v 0 Andrew Smorthit  
  RESULT : 8 - 4    
  Home signed : Yes       Away signed : Yes