Scorecard : 02/03/2020

 

Greetland Social Club (B)

v

Savile Arms (A)

 
  HOME       AWAY  
1 Fraser Smith 1 v 0 Mick Craddock  
2 Graham Stevenson 1 v 0 Ryan Godino  
3 C Humphries 0 v 1 Troy Greenwood  
4 Michael Hanson 0 v 1 Gary Broadley  
5 Elliot Gee 0 v 1 Ryan Godino  
6 Keith Flaherty 0 v 1 Warren Wheatcroft  
7 Graham Stevenson 1 v 0 Gavin Coffey  
8 C Humphries 1 v 0 Gary Broadley  
9 Fraser Smith 1 v 0 Andy Brierley  
10 Elliot Gee 0 v 1 Warren Wheatcroft  
11 Michael Hanson 1 v 0 Troy Greenwood  
12 Keith Flaherty 0 v 1 Andy Brierley  
  RESULT : 6 - 6    
  Home signed : No       Away signed : Yes